C.L.C.
 
    

De Chabo Liefhebbers Club (C.L.C.) is een Nederlandse speciaalclub met het doel de Chabo of Japanse kriel, een oud hoender cultuurras, in stand te houden.

Een speciaalclub is een vereniging die de belangen van een ras en zijn fokkers behartigt.

De Chabo Liefhebbers Club is opgericht op 19 januari 1964.

Vandaag de dag telt de vereniging ongeveer 220 leden die overigens niet allemaal uit Nederland komen. Er zijn ook leden uit BelgiŽ, Duitsland, Spanje, CuraÁao, Zuid-Afrika en Japan.

 

    

De C.L.C. organiseert eenmaal per jaar een clubdag, tevens jaarvergadering, op de eerste zaterdag in juni. Jaarlijks wordt de leden van de C.L.C. twee tot vier keer het  'Chabo-Nieuws' toegestuurd, een clubblad met interessante informatie. Daarnaast wordt nog een aparte oproep uitgezonden met informatie over  en de  aanmelding voor de Jongdierendag. Ook krijgen de leden jaarlijks een ledenlijst toegestuurd waarin de namen, adressen en telefoonnummers van de fokkers en keurmeesters die lid zijn van de C.L.C. zijn opgenomen. Bij ieder lid is vermeld welke kleurslag(en) en variŽteit(en) hij of zij fokt. 

     

      De contributie van de Chabo Liefhebbers Club bedraagt thans Ä 10,00 per jaar.

      Deze contributie wordt jaarlijks per machtiging geÔnd.
    
      Meer informatie over de Chabo Liefhebbers Club is ook te verkrijgen bij:
      R. B., secretaris, Meerweinig 13, 1234 AB  R. 
      tel: 0123-456789     (email: Secretaris CLC [secretaris@chapansky.nl]). 
     
      Belangstellenden uit BelgiŽ kunnen eveneens contact opnemen met:
      J. Th. R. de R. (tel: 0032-53-0)
      B. 23, 1234 S.-L.-H.
    
 

 

     
   
 
    

Tijdens diverse shows in Nederland en BelgiŽ zet de C.L.C. geldprijzen uit op de ingezonden Chabo's. En dan is er nog eenmaal per jaar de clubshow. Tijdens deze show wordt de beste Chabo tot clubkampioen uitgeroepen. Deze clubshow wordt ieder jaar tijdens een andere show gehouden. Daardoor krijgen de leden uit het hele land de kans dieren in te zenden naar de clubshow. De shows die hiervoor in aanmerking komen zijn:

         de Noordshow in Zuidlaren, de Oneto in Enschede en de KleindierenExpo te
         Utrecht.
   

De C.L.C. treedt overigens regelmatig in overleg met de Standaardcommissie van de Nederlandse Bond van Hoender-, Dwerghoender-, Sier- en Watervogelhouders (NHDB).

   

Ook in BelgiŽ is er een speciaalclub, de Vlaamse Chabo Club. Deze speciaalclub is opgericht op 10 april 1994. De doelstellingen van deze speciaalclub zijn vergelijk- baar met die van de C.L.C. 

De penningmeester/secretaris van deze vereniging is
      mw. B. V. H., e-mail: b.v.h.@skynet.be
 

'klik' hier voor een volgende pagina...

     
     
[ Startpagina > de C.L.C. > Geschiedenis ]
     
                 |de C.L.C. > de Chabo ]
     
[ Chabo kleurslagen & variŽteiten]
      
[ Site map | Colofon ]