Vraag & Aanbod
 
 
 
 

Gevraagd:

 
     

     

       

       

      

      

   

   

    

n-n-n :  Hanen - Hennen - Kuikens

      

Datum :

Advertentie :

     
     
mei  2008
    
Mevr. Y.V. te S., vraagt:
       
n-n (Hanen & Hennen)
    

opgave van dieren bij voorkeur via het contactformulier op haar website: www.Y.V.te S..nl

       
Y.V.
Bovendorpseweg 107 1234 AB Stedeke 
Tel: 0110-12345
 E-mail: info@Y.V.teS.nl
   
    
april  2008
    
U kunt ook gebruik maken van onze bemiddeling via
Mw. S. van W., tel. 0123-456789, 
e-mail: S&W@chapan.nl
   
     
     
Opgave van advertenties voor deze rubriek aan:
nietme@ermogelijk.nl
Zie voorwaarden onderaan deze pagina.

      

 

    

      

    

  

  

   

 
Aangeboden:
   

   

  

   

   

     

      

     

   

   

   

     
n-n-n :  Hanen - Hennen - Kuikens
      
Datum : Advertentie :
       
 

5 maart 2008

   
A. S.:
Dag, behalve de hieronder vermelde Chabo's heb ik ook  25 broedeieren in de aanbieding.
    

2 trio's Chabo's:

     
1 trio zwartbont:  
1 haan krul - 1 hen krul + 1 hen glad
     
1 trio tarwe:  
1 haan krul - 1 hen krul + 1 hen glad
    
A. S. te A
    
telefoon: 06-66666666
e-mail: as@gotmail.com
    
    
 

    
 
      
   
Opgave van advertenties voor deze rubriek aan:
verleden@tijd.nl
Zie voorwaarden onderaan deze pagina.
    
   

    

     

     

    

    

    

     

    

   

     

     
  

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

     
Inzending van advertenties uitsluitend per e-mail
naar
verleden@tijd.nl
    
Graag bericht wanneer de advertentie
verwijderd kan worden.
   
Alle advertenties worden maandelijks gewist,
behalve indien een aanvrage tot verlenging is ingediend.
    
De C.L.C. - Chabo Liefhebbers Club
is niet verantwoordelijkheid
voor de tekst van deze advertenties,
noch is zij voor de inhoud ervan of voor enigerlei gevolgen aansprakelijk.
        
De C.L.C. behoudt zich het recht voor advertenties zonder opgave van redenen voor opname te weigeren.
------------
       
De C.L.C. kent bovendien nog  bemiddeling
C.L.C. bemiddeling: Mw. S. W., tel. 0123-456789
s&w@chapan.nl
        
  

   

   

   

   

   

   

    

    

   

   

     
[ Startpagina > de C.L.C. Vraag en Aanbod ]